მოსწავლეთა საქველმოქმედო აქცია

9 დეკემბერს “ევროპულ სკოლაში” ტარდება საქველმოქმედო აქცია 

რასაცა გასცემ შენია…

ამ დღეს მოსწავლეები ეწვევიან ქ. რუსთავის ინტეგრირებულ სკოლა-ბაღს “ბალავარს”, საქართველოს საპატრიარქოს, მოხუცებულთა სახლს ”კათარზის”, ბავშვთა სახლს “კარიტასს” და რამდენიმე უმწეო ოჯახს.

Share on: