სახელმძღვანელოების გამოფენა-გაყიდვა.

2011 წლის 12-17 სექტემბერს ევროპულ სკოლაში გაიმართება 2011-2012 სასწავლო წლის სახელმძღვანელოების გამოფენა-გაყიდვა.

Share on: