კონტაქტი

შპს “ევროპული სკოლა”

(+995 32) 214 42 44 / 214 15 16 / 239 59 64

info@europeanschool.ge
facebook.com/ESintSchool/