მასალები

ვიდეო ტუტორიალები:

 1. პაროლის შეცვლა მაიქროსოფთის ექაუნთზე.
 2. პაროლის შეცვლა – Microsoft 365 ექაუნთზე
 3. ნავიოს ინსტალაცია  მაკის კომპიუტერზე
 4. ლინკის გასაჯაროვება თიმსში
 5. გაკვეთილის ჩანიშვნა და ლინკის გასაჯაროვება თიმსში
 6. Tip for Working on Collaboration Folder 
 7. Tip for requesting access to the different document
 8. PDF- online editing
 9. kahoot – მოკლე ინსტრუქცია
 10. jamboard 1 – ინსტრუმენტის ახსნა
 11. How to share google calendar with the Leadership team
 12. Google Calendar Updates
 13. EL.GE მოხმარების ინსტრუქცია
 14. Do not add new sheet: sheets to MYP Teaching & learning 
 15. Canva – Part 1
 16. Canva and mural – Part 2
 17. 2. Socrative Interface short review
 18. 1. Socrative – Introduction 
 19. Video Tutorial in Canva
 20. Use Audio file in Google Form
 21. Instruction for Homeroom teachers about the World teachers day event
 22. Instruction 3. – How to add or change your profile picture  according to the MYP standard 
 23. Instruction 2. – How to change the email Signature according to the standard 
 24. Instruction 1.  – How to Change the title of your Email
 25. Მათემატიკური აპლიკაციები
 26. Control accepting responses