მოსწავლეთა კონფერენცია

“ევროპულ სკოლაში“ მოსწავლეთა სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენცია ჩატარდა. სკოლის სამივე პროგრამის მოსწავლეებმა სხვადასხვა სფეროში განხორციელებული კვლევები და შემოქმედებით პროექტები წარუდგინეს დამსწრე საზოგადოებას კონფერენციის ფარგლებში მოქმედი 6 სექციის მუშაობისას. აღსანიშნავია, რომ მათემატიკის სექციის მუშაობაში, “ევროპული სკოლის“ მოსწავლეებთან ერთად, მონაწილეობა მიიღეს და საინტერესო თემები წარმოადგინეს გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემიის მოსწავლეებმა. მეცნიერების სამყაროში გადადგმული ნაბიჯები ჯეროვნად შეფასდა. მსმენელების დიდი მოწონება დაიმსახურე მოსწავლეთა შემოქმედებითმა მიდგომებმა და კვლევითმა უნარებმა. სკოლამ მონაწილეები წარმატების სერტიფიკატებით დააჯილდოვა.

Share on: