ონლაინ სწავლება ,,ევროპულ სკოლაში”

,,ევროპული სკოლა” ეხმიანება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას სკოლების დახურვის ვადების გახანგრძლივების თაობაზე და ორშაბათს, 16 მარტიდან სკოლა თავის მოსწავლეებს გადაიყვანს ონლაინ სწავლების რეჟიმზე. სკოლამ შეიმუშავა გეგმა სწავლა-სწავლების პროცესის შეფერხების მინიმალიზაციისთვის და მზად არის შესთავაზოს მოსწავლეებს ხარისხიანი საგანმანათლებლო გამოცდილება ონლაინ გაკვეთილების სახით.

Share on: