სამივე პროგრამაშია დასადები

“ევროპული სკოლის“ მოსწავლეთა პარლამენტის თავჯდომარის არჩევნები “ევროპული სკოლის“ ყველა მოსწავლე მოუთმენლად ელოდა მოსწავლეთა პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევნების დღის, 10 ნოემბრის, დადგომას. მთელი საარჩევნო კამპანია და არჩევნების პროცესი მათთვის დემოკრატიის ერთგვარი გაკვეთილი იყო. ხმის მიცემის პროცესს, საარჩევნო ყუთის გახსნას და ხმის დათვლის პროცედურას სრული შემადგენლობით ესწრებოდნენ თავმჯდომარეობის კანდიდატების მხარდამჭერი გუნდები. და აი, დადგა ამაღელვებელი მომენტი, გამარჯვებული გამოვლენილია! მოსწავლეთა პარლამენტის თავმჯდომარე გახდა თემურ თვაური.

Share on: