საშობაო გამოფენა

“ევროპულ სკოლაში“ ტრადიციულად მოსწავლეთა ნამუშევრების საშობაო გამოფენა გაიხსნა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო შობა-ახალი წლის თემატიკაზე შექმნილი ფერწერული, გრაფიკული ნამუშევრები, კოლაჟები და კონსტრუქციები. ნამუევრები შექმნილი იყო მრავალფეროვანი მასალისა და ტექნიკის გამოყენებით.

საშობაო გამოფენაში მონაწილეობა მიიღეს ქართული პროგრამის დაწყებითი, საბაზო საფეხურისა და საერთაშორისო ბაკალავრეატის PYP და MYP პროგრამის მოსწავლეებმა.

Share on: