თეა სიხარულიძე - ფიზიკისა და ქიმიის ლაბორატორიების ხელმძღვანელი

მასწავლებელთა მხარდაჭერის გუნდი

დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი.

მუშაობდა  ქალაქ რუსთავის საწარმო გაერთიანება “აზოტში”   წამყვან სპეციალისტად ქალაქ რუსთავის საკრებულოში.

2015 წლიდან  მუშობს “ევროპულ სკოლაში“ ფიზიკა-ქიმიის კათედრის ლაბორანტად.