შორენა აბესაძე - ინოვაციური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელები

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ (მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი), მუშაობდა სკოლებში, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრში, თანამშრომლობდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან, როგორც ტრენერი, მონაწილეობდა გაეროს განვითარების პროგრამაში.

ტრენინგის კურსები გაიარა: ესტონეთში, ფინეთში, აშშ-ში, ბელგიაში და პორტუგალიაში.

2007 წლიდან მუშაობს ევროპულ სკოლაში. არის ისტ-ის მასწავლებელი და კათედრის გამგე.

2010 წლიდან ასწავლის საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამაში კომპიუტერულ მეცნიერებებს.

2013 წლიდან ასწავლის AP Computer Science A კურსს.