ანა ჩახნაშვილი - ამერიკული უმაღლესი სკოლის მოსწავლეთა კეთილდღეობის სამსახურის ხელმძღვანელი

პროგრამის კოორდინატორები