ინგა თოლორაია - ქართული პროგრამის საბაზო საფეხურის კოორდინატორი

პროგრამის კოორდინატორები

ინგა თოლორაიამ 2007 წელს წარჩინებით დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ფილოლოგიის ფაკულტეტი გერმანული ენის სპეციალობით. 2011 წელს ამავე მიმართულებით მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი. გავლილი აქვს ტრენინგები სკოლის მართვის და ადმინისტრირების კუთხით. 2016 წელს გაიარა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, ჯიპას ზოგადი მენეჯმენტის სასერთიფიკატო პროგრამა.

უნივერსისტეტის დამთავრებისთანავე 2007 წლიდან დღემდე  მუშაობს  “ევროპულ სკოლაში“: კლასის დამრიგებლის ასისტენტად (2007-2009 წწ.), გათავისუფლებული კლასის დამრიგებლად (2010-2013 წწ.), ქართული სექტორის კლასგარეშე მუშაობის კოორდინატორად (2013-2017 წწ).

ქართული პროგრამის საბაზო საფეხურის კოორდინატორად (2017 წლიდან დღემდე).