მაია წენგუაშვილი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელები