ქეთევან ნაჭყებია - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი