- საერთაშორისო ბაკალავრიატის (IB) პროგრამების ხელმძღვანელი