სანდრო კანდელაკი - დირექტორის მრჩეველი ციფრული ტრანსფორმაციის საკითხებში

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი