სანდრო კანდელაკი - მრჩეველი ციფრული ტრანსფორმაციის საკითხებში

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი