ვორქშოფი "ექსპერიმენტული სწავლების პრაქტიკების გაზიარება"

რეგისტრაციის საფასური

– ევროპული სკოლის თანამშრომლები – მონაწილეობა უფასოა

– CCAAIBWS ასოციაციის წევრები – 15 USD

– გარეშე პირები – 40 USD

 

სარეგისტრაციო თანხის საქართველოდან გადმორიცხვისას ისარგებლეთ ჩვენი კომპანიის ლარის ანგარიშით.

ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები

მიმღები ბანკი: ს.ს “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების ანგარიში: GE72TB1926136080100002

მიმღების სახელი: შპს ევროპული სკოლა

 

უცხოური ვალუტის კონვერტაციისას გაითვალისწინეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის იმდღევანდელი გაცვლითი კურსი.

თუ სარეგისტრაციო თანხას რიცხავთ სხვა ქვეყნიდან, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი კომპანიის  USD ანგარიშით.

FOR U.S. DOLLAR TRANSFER

Beneficiary’s Bank: JSC TBC Bank

Bank Code: TBCBGE22

Beneficiary’s IBAN: GE67TB7826136625100001

Name of Beneficiary: Shps evropuli skola

Intermediary Bank: Citibank N.A.

New York, USA

SWIFT: CITIUS33

Intermediary Bank JPMorgan Chase Bank National Association

New York, USA

SWIFT: CHASUS33

 

გთხოვთ, დანიშნულებაში მიუთითოთ მონაწილის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი.

მადლობას გიხდით დინტერესებისთვის!

Share on: