მოიარე საქართველო

“ევროპული სკოლის“ ქართული პროგრამის 1ბ კლასის მოსწავლეებმა ჩაატარეს კონცერტი “მოიარე საქართველო.”
მოსწავლეებმა წარმოადგინეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხისთვის დამახასიათბელი ცეკვები, სიმღერები და ლექსები. დადგეს რამოდენიმე თეატრალური წარმოდგნაც. მაყურებელს მათი გამოსვლა ძალიან მოეწონა.

Share on: