სახელმძღვანელოები

2020-2021 სასწავლო წელი
 სახელმძღვანელოების ნუსხა  (1–6 კლასები)
კლასი საგანი წიგნი ავტორები
პირველი ქართული ენა ქართული ანბანი და პირველი საკითხავი წიგნი ნათელა მაღლაკელიძე,
ცისანა ყურაშვილი,
ელენე მაღლაკელიძე,
სოფიკო მეხაშიშვილი,
ირინა ნადირაშვილი
მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი თეიმურაზ ვეფხვაძე
ია მებონია ლამარა ქურჩიშვილი
ბუნება ბუნება თ.კვანტალიანი,მ.ლევიძე, ლ.მიქიაშვილი,
მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე
მუსიკა მუსიკა და  ბავშვები მ.ოთიაშვილი,ი.გაბუნია
Русский язык
მე-2 კლასი ქართული ენა ქართული ნ.გორდელაძე, გ. ჩხენკელი
მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია,
ლამარა ქურჩიშვილი
ბუნება ბუნება თ.კვანტალიანი, მ.ლევიძე, ლ.მიქიაშვილი,
მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე
მუსიკა მუსიკა და  ბავშვები მ.ოთიაშვილი,ი.გაბუნია
Русский язык
მე-3 კლასი ქართული ენა ქართული ნ.გორდელაძე, გ. ჩხენკელი
მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე,
ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი
ბუნება ბუნება თ.კვანტალიანი,მ.ლევიძე,ლ.მიქიაშვილი,
მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი
მე და საზოგადოება მე და საზოგადოება ნ.ტალახაძე
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე
მუსიკა მუსიკა და  ბავშვები მ.ოტიაშვილი,ი.გაბუნია
Русский язык Русский язык ხ.ლუტიძე,ქ.შოშიაშვილი, ნ.ხომერიკი
მე-4 კლასი ქართული ენა ქართული ნ.გორდელაძე, გ. ჩხენკელი
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი
ბუნება ბუნება თ.კვანტალიანი,მ.ლევიძე, ლ.მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე,
რ.ახვლედიანი
მე და საზოგადოება მე და საზოგადოება ნ.ტალახაძე
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე
მუსიკა მუსიკა და  ბავშვები მ.ოტიაშვილი,ი.გაბუნია
რუსული ენა Русский язык ხ.ლუტიძე, ქ.შოშიაშვილი, ნ.ხომერიკი
მე-5 კლასი ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.გორდელაძე, თ.კუხიანიძე, თ.ქიტოშვილი, გ.ჩხენკელი
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქუმსიშვილი
ბუნება ბუნება ხ.გოგალაძე, მ.ჯალიაშვილი, თ.სადაგიშვილი, ი.ლომიძე,
ზ.ჯალიაშვილი, შ.სამაკაშვილი, თ.ქუთათელაძე
ჩვენი საქართველო ჩვენი საქართველო გ.ავთანდილაშვილი, ნ.ელიზბარაშვილი, რ.თოფჩიშვილი,
ე.მეძმარიაშვილი….
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე
რუსული ენა Русский язык и литература მ.რევია
მე-6 კლასი ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუციშვილი,
ე.ქურციკიძე
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქუმსიშვილი
ბუნება ბუნება ხ.გოგალაძე, მ.ჯალიაშვილი, თ.სადაგიშვილი, ი.ლომიძე,
ზ.ჯალიაშვილი, შ.სამაკაშვილი, თ.ქუთათელაძე
ჩვენი საქართველო ჩვენი საქართველო გ.ავთანდილაშვილი,ნ.ელიზბარაშვილი,რ.თოფჩიშვილი,
ე.მეძმარიაშვილი,ა.კუპრავა-გოგოლაძე
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე
რუსული ენა Русский язык и литература მ.რევია

 

 

2020-2021 სასწავლო წელი
 სახელმძღვანელოების ნუსხა  (7 – 12 კლასები)
კლასი საგანი წიგნი ავტორები
მე-7 ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუციშვილი, ე.ქურციკიძე
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი
ისტორია ისტორია ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე
სამოქალაქო განათლება მოქალაქეობა გ.ნოზაძე, მ.ბოჭორიშვილი, ე.ფუტკარაძე……
გეოგრაფია გეოგრაფია მ.ბლიაძე, დ.კერესელიძე
საბ.მეცნ.საფუძვლები ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თინათინ ზარდიაშვილი
რუსული ენა რუსული ს3 მ.რევია
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი,ნ.ღაღანიძე,თ.ჯაყელი
მე-8 ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუციშვილი, ე.ქურციკიძე
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი
ისტორია ისტორია ნ.ახმეტელი,   ბ.ლორთქიფანიძე,   ნ. ფირცხალავა
სამოქალაქო განათლება მოქალაქეობა მ.ბოჭორიშვილი, მ.ბაქრაძე, თ.ხატიაშვილი, მ.მკალავიშვილი
გეოგრაფია გეოგრაფია მ.ბლიაძე, დ.კერესელიძე
ფიზიკა ფიზიკა რ.ქანტარია, ლ.ჩიჩუა, დ.ქიმერიძე
საბ.მეცნ.საფუძვლები ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი
რუსული ენა რუსული ს4 მ.რევია
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი
მე-9 ქართული ენა ქართული ენა ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუციშვილი, ე.ქურციკიძე
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი
ისტორია საქართველოს  ისტორია ო.ჯანელიძე,ა.თაბუაშვილი,ლ.თავაძე,ნ.ირემაშვილი
გეოგრაფია გეოგრაფია მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დ.კერესელიძე,ზ.სეფერთელაძე
სამოქ. განათ. სამოქალაქო განათლება თ.მეიფარიანი, ლ.მიქიაშვილი, ი.ჯალაღანია
ფიზიკა ფიზიკა გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი
ქიმია ქიმია გ.ანდრონიკაშვილი, დ.გულაია, მ.მამიაშვილი
ბიოლოგია ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი
რუსული ენა Русский язык ს5 მ.რევია, ხ.ლუტიძე, ი.ძნელაძე, ქ.შოშიაშვილი
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი,ნ.ღაღანიძე,თ.ჯაყელი
მე-10 ქართული ენა ქართული ენა ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ავ.არაბული, მ.ხუციშვილი, მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგალაშვილი, ლ.დათაშვილი
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი
ისტორია ისტორია ნ.ახმეტელი,ნ.ფირცხალავა
გეოგრაფია გეოგრაფია მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დ.კერესელიძე
სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო განათლება თ.მეიფარიანი, ლ.მიქიაშვილი, ი.ჯალაღანია
ფიზიკა ფიზიკა გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი
ქიმია ქიმია გ.ანდრონიკაშვილი, დ.გულაია, მ.მამიაშვილი
ბიოლოგია 1.ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი
ბიოლოგია 2.ბიოლოგია რ.ახვლედიანი, მ.მაყაშვილი, მ.სულამანიძე,მ.სეხნიაშვილი, მ.ჯალიაშვილი
რუსული ენა Русский язык  ს6 მ. რევია, ხ.ლუტიძე, ი.ძნელაძე, ქ.შოშიაშვილი
მე-11 ქართული ენა ქართული ენა ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ავ.არაბული, მ.ხუციშვილი, მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგალაშვილი, ლ.დათაშვილი
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი
ისტორია ისტორია გ.აბდალაძე, ბ.კუპატაძე
გეოგრაფია გეოგრაფია მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დ.კერესელიძე
ფიზიკა ფიზიკა რ.ქანთარია,ლ.ჩიჩუა, თ.ქიმერიძე
ქიმია ქიმია გ.ანდრონიკაშვილი, დ.გულაია, მ.მამიაშვილი
ბიოლოგია 1.ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი
ბიოლოგია 2.ბიოლოგია რ.ახვლედიანი, მ.მაყაშვილი, მ.სულამანიძე,მ.სეხნიაშვილი, მ.ჯალიაშვილი
რუსული ენა Русский язык  ს7 მ. რევია, ხ.ლუტიძე, ი.ძნელაძე, ქ.შოშიაშვილი
მე-12 ქართული ენა ქართული ენა ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ავ.არაბული, მ.ხუციშვილი, მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგალაშვილი, ლ.დათაშვილი
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი
ისტორია ისტორია გ.აბდალაძე, ბ.კუპატაძე
რუსული ენა Русский язык  ს8 მ. რევია, ხ.ლუტიძე, ი.ძნელაძე, ქ.შოშიაშვილი