სახელმძღვანელოები

2021-2022 სასწავლო წელი
 სახელმძღვანელოების ნუსხა  (1–6 კლასები)
კლასი საგანი წიგნი ავტორები გამომცემლობა შენიშვნა
პირველი ქართული ენა ქართული ანბანი და პირველი საკითხავი წიგნი ნათელა მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი,

ელენე მაღლაკელიძე, სოფიკო მეხაშიშვილი, ირინა ნადირაშვილი

შპს “გამომცემლობა მერიდიანი” მოსწ. წიგნი -I-II ნაწ. მოსწ. რვეული
მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი თეიმურაზ ვეფხვაძე

ია მებონია ლამარა ქურჩიშვილი

შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” მოსწ. წიგნი -I-II ნაწ. მოსწ. რვეული
ბუნება ბუნება თ.კვანტალიანი,მ.ლევიძე, ლ.მიქიაშვილი,

მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი

შპს,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მუსიკა მუსიკა და  ბავშვები მ.ოთიაშვილი,ი.გაბუნია შპს,,წყაროსთვალი” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
Русский язык მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მე-2 კლასი ქართული ენა ქართული ნ.გორდელაძე, გ. ჩხენკელი შპს,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე,

ია მებონია,  ლამარა ქურჩიშვილი

შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” მოსწ. წიგნი ნაწ.I.II , III მოსწ. რვეულიI,II
ბუნება ბუნება თ.კვანტალიანი, მ.ლევიძე, ლ.მიქიაშვილი,

მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი

შპს,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მუსიკა მუსიკა და  ბავშვები მ.ოთიაშვილი,ი.გაბუნია შპს,,წყაროსთვალი” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
Русский язык მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მე-3 კლასი ქართული ენა ქართული ნ.გორდელაძე, გ. ჩხენკელი შპს,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე,

ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი

შპს “გამომცემლობა ინტელექტი” მოსწ. წიგნი ნაწ.I,.II, III
ბუნება ბუნება თ.კვანტალიანი,მ.ლევიძე,ლ.მიქიაშვილი,

მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი

შპს,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მე და საზოგადოება მე და საზოგადოება ნ.ტალახაძე შპს “გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“
(ს/კ 200278216)
მოსწ.წიგნი მოსწ.რვეული
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მუსიკა მუსიკა და  ბავშვები მ.ოტიაშვილი,ი.გაბუნია შპს,,წყაროსთვალი” მოსწ. წიგნი
Русский язык Русский язык ხ.ლუტიძე,ქ.შოშიაშვილი, ნ.ხომერიკი შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მე-4 კლასი ქართული ენა ქართული ნ.გორდელაძე, გ. ჩხენკელი შპს,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი” მოსწ. წიგნი ნაწ.I,.II, III,IV
ბუნება ბუნება თ.კვანტალიანი,მ.ლევიძე, ლ.მიქიაშვილი,

მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი

შპს,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მე და საზოგადოება მე და საზოგადოება ნ.ტალახაძე შპს “გამომცემლობა სიდი – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“
(ს/კ 200278216)
მოსწ.წიგნი მოსწ.რვეული
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მუსიკა მუსიკა და  ბავშვები მ.ოტიაშვილი,ი.გაბუნია შპს,,წყაროსთვალი” მოსწ. წიგნი
რუსული ენა Русский язык ხ.ლუტიძე, ქ.შოშიაშვილი, ნ.ხომერიკი შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მე-5 კლასი ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.გორდელაძე, თ.კუხიანიძე, თ.ქიტოშვილი,

გ.ჩხენკელი

შპს,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია,

ლ.ქუმსიშვილი

შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
ბუნება ბუნება ხ.გოგალაძე, მ.ჯალიაშვილი, თ.სადაგიშვილი,

ი.ლომიძე, ზ.ჯალიაშვილი, შ.სამაკაშვილი, თ.ქუთათელაძე

შპს “გამომცემლობა ტრიასი” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
ჩვენი საქართველო ჩვენი საქართველო გ.ავთანდილაშვილი, ნ.ელიზბარაშვილი,

რ.თოფჩიშვილი, ე.მეძმარიაშვილი….

შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
რუსული ენა Русский язык и литература მ.რევია შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მე-6 კლასი ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ა.არაბული,

მ.ხუციშვილი, ე.ქურციკიძე

შპს,,საგამომცემლო სახლი სწავლანი” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქუმსიშვილი შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
ბუნება ბუნება ხ.გოგალაძე, მ.ჯალიაშვილი, თ.სადაგიშვილი,

ი.ლომიძე, ზ.ჯალიაშვილი, შ.სამაკაშვილი, თ.ქუთათელაძე

შპს “გამომცემლობა ტრიასი” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
ჩვენი საქართველო ჩვენი საქართველო გ.ავთანდილაშვილი,ნ.ელიზბარაშვილი,

რ.თოფჩიშვილი,ე.მეძმარიაშვილი,ა.კუპრავა-გოგოლაძე

შპს “გამომცემლობა კლიო” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
რუსული ენა Русский язык и литература მ.რევია შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული

 

2021-2022 სასწავლო წელი
 სახელმძღვანელოების ნუსხა  (7-9,10–12 კლასები)
კლასი საგანი წიგნი ავტორები გამომცემლობა კომპლექტის შემადგენლობა
მე-7 ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუციშვილი, ე.ქურციკიძე შპს,,საგამომცემლო სახლი სწავლანი” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე,

ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი” მოსწ. წიგნი
ისტორია ისტორია ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ. წიგნი
სამოქალაქო განათლება მოქალაქეობა გ.ნოზაძე, მ.ბოჭორიშვილი, ე.ფუტკარაძე…… შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ. წიგნი
გეოგრაფია გეოგრაფია მ.ბლიაძე, დ.კერესელიძე შპს,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა” მოსწ. წიგნი მოსწ.რვეული+ თემატური კონტურული რუკები
ფიზიკა ფიზიკა რ.ქანთარია, ლ.ჩიჩუა შპს..გამომცემლობა კლიო” მოსწ.წიგნი ამოცანათა კრებული
საბ.მეცნ.საფუძვლები ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი,

თინათინ ზარდიაშვილი

შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ. წიგნი
რუსული ენა რუსული ს4 მ.რევია შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ. წიგნი
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი,ნ.ღაღანიძე,

თ.ჯაყელი

შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ. წიგნი
მე-8 ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუციშვილი, ე.ქურციკიძე შპს,,საგამომცემლო სახლი სწავლანი” მოსწ. წიგნი მოსწ. რვეული
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე,

ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი” მოსწ. წიგნი
ისტორია ისტორია ნატო ახმეტელი,ბესიკ ლორთქიფანიძე,ნათია ფირცხალავა შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ. წიგნი
სამოქალაქო განათლება მოქალაქეობა მ.ბოჭორიშვილი, მ.ბაქრაძე, თ.ხატიაშვილი, მ.მკალავიშვილი შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ. წიგნი
გეოგრაფია გეოგრაფია 8 მ.ბლიაძე, დ.კერესელიძე, მანანა სეხნიაშვილი შპს,, სულაკაურის გამომცემლობა”(ს/5402121468) მოსწ. წიგნი მოსწ.რვეული+ თემატური კონტურული რუკები
ქიმია ქიმია თინათინ ბუთხუზი,სოფიკო ფაცაცია,მარინე კუჭუხიძე,თამარ ხატიაშვილი გამომცემლობა,,საქართველოს მაცნე” მოსწ. წიგნი
ფიზიკა ფიზიკა რ.ქანტარია, ლ.ჩიჩუა შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ. წიგნი ამოცანათა კრებული
საბ.მეცნ.საფუძვლები ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი შპს “გამომცემლობა ტრიასი” მოსწ.წიგნი
რუსული ენა რუსული ს4 მ.რევია შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ. წიგნი
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი,ნ.ღაღანიძე,

თ.ჯაყელი

შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ. წიგნი
მე-9 ქართული ენა ქართული ენა ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, მ.ხუციშვილი, ე.ქურციკიძე შპს,,საგამომცემლო სახლი სწავლანი” მოსწ.წიგნი
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე,

ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი

შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი” მოსწ.წიგნი
ისტორია საქართველოს  ისტორია ნატო ახმეტელი,ბესიკ ლორთქიფანიძე,არჩილ თაბუკაშვილინათია ფირცხალავა შპს “დიოგენე“ (ს/ნ 402131769) მოსწ.წიგნი
გეოგრაფია გეოგრაფია მ.ბლიაძე, დ.კერესელიძე, მანანა სეხნიაშვილი შპს,, სულაკაურის გამომცემლობა”(ს/5402121468) მოსწ.წიგნი
მოქალაქეობა მოქალაქეობა სოფიო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე, მინდია გოგოჭური შპს “დიოგენე“ (ს/ნ 402131769) მოსწ.წიგნი მოსწ.რვეული
ფიზიკა ფიზიკა ქანთარია, ლეილა ჩიჩუა,დინა ქიმერიძე, ქეთევან სეფიაშვილი შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი” მოსწ.წიგნი მოსწ.რვეული+ ამოც.კრებული
ქიმია ქიმია თინათინ ბუთხუზი,სოფიკო ფაცაცია,მარინე კუჭუხიძე,თამარ ხატიაშვილი შპს “გაზეთი საქართველოს მაცნე“ (ს/ნ 204876777 ) მოსწ.წიგნი
ბიოლოგია ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი,

თინათინ ზარდიაშვილი

შპს “გამომცემლობა ტრიასი” მოსწ.წიგნი
რუსული ენა Русский язык ს5 მ.რევია შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ.წიგნი მოსწ.რვეული+CD
ხელოვნება ხელოვნება ა.კლდიაშვილი,ნ.ღაღანიძე,

თ.ჯაყელი

შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ.წიგნი
მე-10 ქართული ენა ქართული ენა ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ავ.არაბული, მ.ხუციშვილი, მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგალაშვილი, ლ.დათაშვილი შპს,,საგამომცემლო სახლი სწავლანი” მოსწ.წიგნი
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი” მოსწ.წიგნი
ისტორია ისტორია ნ.ახმეტელი,ნ.ფირცხალავა შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ.წიგნი
გეოგრაფია გეოგრაფია მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დ.კერესელიძე შპს,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა” მოსწ.წიგნი მოსწ.რვეული
სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო განათლება თ.მეიფარიანი, ლ.მიქიაშვილი, ი.ჯალაღანია შპს,,გამომცემლობა საქართველოს  მაცნე” მოსწ.წიგნი მოსწ.რვეული
ფიზიკა ფიზიკა რ.ქანტარია, ლ.ჩიჩუა,თ.ჩიჩუა შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ. წიგნი ამოცანათა კრებული
ქიმია ქიმია გ.ანდრონიკაშვილი, დ.გულაია, მ.მამიაშვილი შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ.წიგნი
ბიოლოგია 1.ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი შპს “გამომცემლობა ტრიასი” მოსწ.წიგნი
ბიოლოგია 2.ბიოლოგია რ.ახვლედიანი, მ.მაყაშვილი, მ.სულამანიძე,მ.სეხნიაშვილი, მ.ჯალიაშვილი შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ.წიგნი
რუსული ენა Русский язык  ს6 მ. რევია, ხ.ლუტიძე, ი.ძნელაძე, ქ.შოშიაშვილი შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ.წიგნი მოსწ.რვეული+CD
მე-11 ქართული ენა ქართული ენა ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ავ.არაბული, მ.ხუციშვილი, მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგალაშვილი, ლ.დათაშვილი შპს,,საგამომცემლო სახლი სწავლანი” მოსწ.წიგნი
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი” მოსწ.წიგნი
ისტორია ისტორია გ.აბდალაძე, ბ.კუპატაძე შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ.წიგნი
გეოგრაფია გეოგრაფია მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დ.კერესელიძე შპს,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა” მოსწ.წიგნი მოსწ.რვეული
ფიზიკა ფიზიკა რ.ქანთარია,ლ.ჩიჩუა შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ.წიგნი ამოც.კრებული
ქიმია ქიმია გ.ანდრონიკაშვილი, დ.გულაია, მ.მამიაშვილი შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ.წიგნი
ბიოლოგია 1.ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი შპს “გამომცემლობა ტრიასი” მოსწ.წიგნი
ბიოლოგია 2.ბიოლოგია რ.ახვლედიანი, მ.მაყაშვილი, მ.სულამანიძე,მ.სეხნიაშვილი, მ.ჯალიაშვილი შპს,,გამომცემლობა კლიო” მოსწ.წიგნი
რუსული ენა Русский язык  ს7 მ. რევია, ხ.ლუტიძე, ი.ძნელაძე, ქ.შოშიაშვილი შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ.წიგნი მოსწ.რვეული+CD
მე-12 ქართული ენა ქართული ენა ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ავ.არაბული, მ.ხუციშვილი, მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგალაშვილი, ლ.დათაშვილი შპს,,საგამომცემლო სახლი სწავლანი” მოსწ.წიგნი
მათემატიკა მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი” მოსწ.წიგნი
ისტორია ისტორია გ.აბდალაძე, ბ.კუპატაძე შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ.წიგნი
რუსული ენა Русский язык  ს8 მ. რევია, ხ.ლუტიძე, ი.ძნელაძე, ქ.შოშიაშვილი შპს,, გამომცემლობა დიოგენე” მოსწ.წიგნი მოსწ.რვეული+CD