ხელმძღვანელი აკადემიური გუნდი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელები

პროგრამის კოორდინატორები

რამაზ სართანია - საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამის (DP) კოორდინატორი

დავით კბილაშვილი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამის CAS კოორდინატორი

ლინდა ციცქიშვილი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის საბაზო საფეხურის (MYP) კოორდინატორი

პერლა გუფაი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის საბაზო საფეხურის (MYP) SA კოორდინატორი

დინარა რისმაგამბეტოვა - საერთაშორისო ბაკალავრიატის დაწყებითი საფეხურის (PYP) კოორდინატორი

მარინა ჭელიძე - საერთაშორისო ბაკალავრიატის დაწყებითი საფეხურის (PYP) პროგრამის ხელმძღვანელი

ნათია თევზაძე - ამერიკული უმაღლესი სკოლის აკადემიური დირექტორი

ანა ჩახნაშვილი - ამერიკული უმაღლესი სკოლის კოორდინატორი

მარიამ ჭელიშვილი - ამერიკული უმაღლესი სკოლის კლასგარეშე ღონისძიებათა კოორდინატორი

მაია გოგოლაძე - ქართული პროგრამის საშუალო საფეხურის კოორდინატორი

ინგა თოლორაია - ქართული პროგრამის საბაზო საფეხურის კოორდინატორი

მარინე ბეჟაშვილი - ქართული პროგრამის დაწყებითი საფეხურის კოორდინატორი

თამარ კიკნაძე - ევროპული საბავშვო ბაღის მენეჯერი

თამარ სეხნიაშვილი - ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი