ფსიქოლოგის რჩევები პირველკლასეთა მშობლებს

“პირველკლასელთა სკოლასთან ადაპტაცია“ მნიშვნელოვანი თემაა მშობლებისთვის, ამიტომაც “ევროპული სკოლის“ ფსიქოლოგმა ქეთევან ოსიაშვილმა სემინარი გამართა მშობლებისთვის და განიხილა ისეთი საკითხები, როგორიცაა:

✔ სკოლასთან ადაპტაციის განმსაზღვრელი ფაქტორები
✔ სკოლასთან წარმატებული ადაპტაციის ნიშნები
✔ სკოლასთან დეზადაპტაციის ნიშნები
✔ სასწავლო მოტივაცია და სკოლასთან ადაპტაცია
✔ მშობლის როლი ბავშვის სკოლასთან ადაპტაციის
პროცესში.

ბავშვის სკოლასთან ადაპტაციის ხელშესაწყობად ფსიქოლოგმა გასცა სასარგებლო და მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები მშობლებისათვის.

Share on: