მოსწავლეთა საბჭო

31 ოქტომბერს სააქტო დარბაზში ქართული პროგრამის დაწყებითი საფეხურის “მოსწავლეთა საბჭოს“ წევრები შეიკრიბნენ და განეხილეს მათი თვალით დანახული პრობლემები და გადაჭრის გზები.

დაწყებით საფეხურის მოსწავლეებისთვის კიდევ ერთი საერთაშორისო სასწავლო გამოცდილების გაზიარება მოხდა.

“მოსწავლეთა საბჭოს“ საქმიანობა ხელს უწყობს სკოლის მიზნების აღსრულებას. მოსწავლეებს ეხმარებათ სიამოვნება მიიღონ სასწავლო პროცესით, გამოიჩინონ შემოქმედებითობა, არ შეუშინდნენ სიახლეებს, ისწავლონ პრობლემების გადაჭრა და დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება.

Share on: