ტრენინგი - ელექტრონული ჟურნალი

“ევროპულ სკოლაში“ პედაგოგები მოსწავლეთა შეფასებას ელექტრონულ ჟურნალში ათავსებენ, რომელიც ადვილად ხელმისაწდომია მშობლებისთვის. ქართული პროგრამის დაწყებითი კლასის პედაგოგებისთვის სპეციალური ტრენინგი ჩატარდა ელექტრონული ჟურნალის გამოყენების გაუმჯობესებულ მეთოდებზე. მასწავლებლები გაეცნენ ახალი ელექტრონული ჟურნალის მუშობის პრინციპებს და უკეთ შეისწავლეს ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება ყოველდღიურ საქმიანობაში.

Share on: