უნიკალური თოჯინების გამოფენა

“ევროპულ სკოლაში“ ნიჭიერი მეთოჯინის ნანა ყაულაშვილის ხელნაკეთი თოჯინების გამოფენა მოეწყო. მის მიერ შექმნილი უნიკალური თოჯინების უმრავლესობა სამუზეუმო ექსპონატია.

სხვადასხვა ხასიათის, მაღალი პროფესიონლიზმით შექმნილმა ექსპონანტებმა მნახველის აღფრთოვანება გამოიწვია. მოსწავლეებმა იხილეს თოჯინების კოლეექციის მხოლოდ ნაწილი.

ხელოვანმა მათთვის თოჯინების შექმნის მასტერკლასი დააგეგმა, სადაც ხელსაქმის მოყვარულებს შესაძლებლობა ექნებათ თავად შექმნან თოჯინები.

Share on: