აკადემიური კალენდარი

2017-2018 სასწავლო წლის დაწყება – დამთავრების თარიღები

1-ლი სემესტრის დაწყებადამთავრებ:   18.09.2017 –  29.12.2017                           
1-ლი სემესტრი:   74  სასწავლო დღე  (15 სასწავლო კვირა)
ზამთრის არდადეგები:   30.12.2017    14.01.2018     

მე-2  სემესტრის დაწყებადამთავრებ  15.01.2017 – 22.06.2018
მე-2  სემესტრი:  105 სასწავლო დღე  (21 სასწავლო კვირა).
სადღესასწაულო  დღეები:
14 ოქტომბერი (შაბათი)
23 ნოემბერი
19 იანვარი
3 მარტი
8 მარტი
5 აპრილი – 9 აპრილი  – სააღდგომო დღეები,
9 მაისი
12 მაისი  (შაბათი)
26 მაისი (შაბათი)