ავტორიზაცია

ქართული პროგრამა

2007 წელს “ევროპულმა სკოლამ” ფუნქციონირება დაიწყო ეროვნული ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამით.
2009 წელს დამტკიცდა შპს “ევროპული სკოლის” სასაქონლო ნიშანი.
2010 წელს “ევრპულმა სკოლამ” განათლებისა და მეციერების სამინისტროს ავტორიზაცია მიიღო, 2016 წელს კი რეავტორიზაცია.