ხელმძღვანელი აკადემიური გუნდი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელები

პროგრამის კოორდინატორები

რამაზ სართანია - საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლო (IBDP) და კარიერული (IBCP) პროგრამების კოორდინატორი

დავით კბილაშვილი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამის CAS კოორდინატორი

ქეთი გურამიშვილი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის საბაზო საფეხურის SA კოორდინატორი

ნანა ფაცია - MYP პერსონალური პროექტებისა და ATL კოორდინატორი

თინა გუგუშვილი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის დაწყებითი საფეხურის (PYP) კურიკულუმის კოორდინატორი

ნათია თევზაძე - ამერიკული უმაღლესი სკოლის აკადემიური დეკანი

ანა ჩახნაშვილი - ამერიკული უმაღლესი სკოლის დეკანის მოადგილე

მარიამ ხატიაშვილი - ამერიკული უმაღლესი სკოლის მოსწავლეთა საზოგადოებრივი ჩართულობის კოორდინატორი

მაია მელიქიშვილი-ქართული პროგრამის საშუალო საფეხურის (X-XII კლასი) კოორდინატორი

მარინა მელიქიძე- ქართული პროგრამის საბაზო საფეხურის (VII-IX კლასი) კოორდინატორი

ინგა თოლორაია - ქართული პროგრამის დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასი) კოორდინატორი

ანა სახაროვა - ქართული პროგრამის ინგლისური ენის სწავლების კოორდინატორი