მოსწავლეთა პარლამენტის თავჯდომარის კანდიდატის საარჩევნო დებატები

“ევროპულ სკოლაში“ ყოველწლიურად ტარდება წინასაარჩევნო დებატები მოსწავლეთა პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატებს შორის. დებატები 2022, რომელიც 1 ნოემბერს გაიმართა, იყო საუკეთესო შესაძლებლობა კანდიდატებისთვის, წარმოეჩინათ საკუთარი პიროვნება, საარჩევნო პროგრამა, დაესვათ შეკითხვები მოწინააღმდეგისთვის და გამოევლინათ ოპონენეტის გამოცდილება და კომპეტენციები. დებატებზე ამომრჩევლებმა თავმჯდომარეობის კანდიდატების საარჩევნო პროგრამების დეტალური ცოდნის დემონსტრირება მოახდინეს, რაც მათ დაეხმარება საარჩევნო ყუთთან გააზრებული გადაწყვეტილების მიღებაში, არჩეულ თავმჯდომარეს კი ანგარიშვალდებულებას გაუზრდის ამომრჩევლის წინაშე.

Share on: