პოზიტიური კომუნიკაცია

თანამშრომელთა კეთილდღეობა “ევროპულ სკოლაში“ ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია. ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურმა, კომპანიის ეთოსის შესაფასებლად და ორგანიზაციული კულტურის გასაანალიზებლად, სკოლაში მოიწვია განათლების სპეციალისტი, ტრენერ-კონსულტანტი და ქოუჩი პაატა პაპავა. მოწვეულ სტუმართან თანამშრომელთა შეხვედრამ, რომელიც ორგანიზაციული თოქ შოუს ფორმატში გაიმართა, შეხვედრის მონაწილეებს მისცა შესაძლებლობა, დაფიქრებულიყვნენ იმაზე, თუ რა როლი აქვს პოზიტიურ კომუნიკაციას სასკოლო კულტურაში და როგორ უნდა მოხდეს ამ უკანასკნელის გაძლიერება.

Share on: