ქართული პროგრამის ასამბლეა

6, 7 და 12 დეკემბერს “ევროპულ სკოლაში“ გაიმართა ქართული პროგრამის საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა ასამბლეები, რომელთა მიზანი იყო “მწვანე“ წლის თემაზე შექმნილი პროექტების, მოსწავლეთა მიღწევების, კვლევითი თუ შემოქმედითი უნარების წარმოჩენა. ლიტერატურის, ინგლისური ენის, მათემატიკის, ისტორიისა და ბიოლოგიის საგნობრივი პროეტები, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ნომრები, საზეიმო დაჯილდოება, პოეზიის წუთები შინანაარსიან საგანმანათლებლო გარემოს და ამაღლებულ განწყობას ქმნიდა ასამბლეების მსვლელობისას.

Share on: