რეკლამა და პრომოცია

ქართული პროგრამის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებმა “მე და საზოგადოების“ საგნის შესწავლილას გაიცნეს და სიღრმისეულად შეისწავლეს რა არის რეკლამა, საზოგადოებასთენ ურთიერთობა, პრომოცია და ინტეგრირებული მარკეტინგი.
დამატებით გაკვეთილზე საზოგადოებასთნ ურთიერთობის სპეციალისტი ნინო კუსრაშვილი შეხვდა და სპეციალურად მომზადებული პრეზენტაცია და ქართულ ენაზე გამოცემული სახელმძღვანელო “რეკლამა და პრომოცია“ გააცნოთ. ინტერაქტიულ რეჟიმში პიარსპეციალისტმა და მოსწავლეებმა ისაუბრეს XXI საუკუნის თანამედროვე სფეროებზე: საზოგადოებასთნ ურთიერთობა, ინტეგრირებული მარკეტინგი და სოციალური პლატფორმების შესახებ.

Share on: