მაია ჯოხაძე

დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი.1995 წელს მუშაობა დაიწყო ქ. თბილისის №41 საშუალო სკოლაში ინფორმატიკის მასწავლებლად.

იყო განათლების სამინისტროს ფონდ ”ირმის ნახტომის” პროექტებისა და კონკურსების ორგანიზატორი და ტრენერი. “ევროპულ სკოლაში” მუშაობს 2007 წლიდან. 2009 წლის სექტემბრიდან არის მასაწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენერი.