ოქსანა აკიმოვა - საერთაშორისო ბაკალავრიატის საბაზო საფეხურის (MYP) პროგრამის ხელმძღვანელი

პროგრამის ხელმძღვანელები