ოქსანა აკიმოვა - საერთაშორისო ბაკალავრიატის დაწყებითი და საბაზო საფეხურის (PYP და MYP) პროგრამის ხელმძღვანელი

პროგრამის ხელმძღვანელები