ქეთი გურამიშვილი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის საბაზო საფეხურის SA კოორდინატორი

პროგრამის კოორდინატორები