ყურადღება!

  “ევროპულ სკოლაში“  მოსწავლეთა შორის კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციისა  და შემსრულებელთა  წარმოჩენისა და წახალისების მიზნით ტარდება კლასიკური მუსიკის ფესტივალი.

   ფესტივალში მონაწილეობისათვის გთხოვთ, 15 ნოემბრამდე მიმართოთ კლასის დამრიგებლებს,ან ფესტივალის საორგანიზაციო ჯგუფს(ოთახიN5) ფესტივალი ჩატარდება სკოლის სააქტო დარბაზში 2015 წლის 1 დეკემბერს(შესარჩევი) და 4 დეკემბერს(დასკვნითი)ტურები.

  ფესტივალის ჟიურის თავმჯდომარეა კომპოზიტორი: რუსუდან სებისკვერაძე

 “ევროპული სკოლის“ ადმინისტრაცია 

These are some of the many reasons that people

It is something that can only be learned affordable-papers.net by experience, which you simply get through writing your own essay.

buy term papers.

Share on: