ჩვენი ბაღის მასწავლებლები ტრენინგზე "ვისწავლოთ თამაშით"

13-14 ოქტომბერს, ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტში ევროპული ბაღის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი “ვისწავლოთ თამაშით – თამაშის როლი ბავშვის განვითარებაში”.
ტრენინგი მიზნად ისახავდა დაეხმაროს მასწავლებლებს კიდევ უფრო სახალისო, მრავალფეროვანი და ბავშვებისათვის საინტერესო გახადონ გაკვეთილები.

 

Share on: