''ევროპული სკოლა'' საერთაშორისო სკოლების საბჭოს (CIS) აკრედიტებული პირველი სკოლა და საბავშვო ბაღია საქართველოში!

Share on: