მადლობა მასწავლებელს

სემესტრის დასასრულს, ონლაინ სწავლების წარმატებით დამთავრების შემდეგ “ევროპული სკოლის“ მოსწავლეებმა მადლობის წერილები მისწერეს საკუთარ მასწავლებლებს და დიდი სიყვარული გამოხატეს მათ მიმართ.

Share on: