მათემატიკური ვიქტორინა SMART ოთახში

მთელი კვირის განმავლობაში ქართული პროგრამის I ა,ბ და გ კლასის მოსწავლეებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს მათემატიკულ ვიქტორინაში, რომელიც “ევროპული სკოლის“ SMART ოთახში ჩატარდა. პირველკლასელთა დამკვირვებლები და შემფასებლები მეხუთეკლასელები იყნენ. ვიქტორინის მიზანი იყო მოსწავლეთა შორის ურთიერთანამშრომლობა და გამოცდილების გაზიარება, რაც ეხმარებათ პატარებს მათემატიკური აზროვნების ჩამოყალიბებაში.
Share on: