მოგზაურობა ლიტერატურით

10 ივნისს “ევროპული სკოლის“ IBბიბლიოთეკაში MYP მე-8 კლასის მოსწავლეებმა შემაჯამებელი პრეზენტაცია ჩაატარეს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. მათ შეაჯამეს განვლილი თავი “მოგზაურობა ლიტერატურაში“ და წარმოადგინეს ანიმაციური პრეზენტაციები მოგზაურებზე და ლიტერატურაზე. პრეზენტაციას დასწრნენ მშობლებიც და შეაფასეს მოსწავლეთა გამოსვლები.

Share on: