მოსწავლეთა სპექტაკლები

ქართული პროგრამის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებმა რამდენიმე ღონისძიება გამართეს, მოიწვიეს მშობლები და უჩვენეს წარმოდგენები. პირველკლასელებმა ანბანს მიუძრვნეს ზეიმი. დრამის ღია გაკვეთილები კი ინგლისურენოვანი სპექტაკლები იყო.

Share on: