სემინარი MYP პროგრამის პედაგოგებისთვის

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა “ევროპულ სკოლაში“ ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომაც საერთაშორისო ბაკალავრიატის MYP პროგრამის პედაგოგებისთვის 2 დღიანი პროფესიული სემინარი ჩატარდა, სადაც განიხილეს MYP სწავლების სპეციფიკა, გაეცნენ ამ პროგრამის მნიშვნელოვან მახასიეთებლებს და იმსჯელეს თუ როგორ გახადონ უფრო პროგრესული MYP პროგრამის შესწავლა ჩვენს სკოლაში.
“ევროპული სკოლის“ პროფესიონალთა გუნდს შეემატა საერთაშორისო ბაკალავრიატის საბაზო საფეხურის IB (MYP) პროგრამის ხელმძღავნელი რიზ ხანი, რომლიც უძღვებოდა სემინარს ორი დღის განმავლობაში.
საგანმანათლებლო, შემეცნებითი და პრაქტიკული შინაარსის ამგვარი ტრენინგი საინტერესო აღმოჩნდა ყველა პედაგიგისთვის.

Share on: