მმართველი გუნდი

ხელმძღვანელი მმართველი გუნდი

სამეთვალყურეო საბჭო

აკადემიური დირექტორი

მოსწავლეთა მხარდაჭერის გუნდი

პროგრამის ხელმძღვანელები

კანცლერი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელები

პროგრამის კოორდინატორები

რამაზ სართანია - საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლო (IBDP) და კარიერული (IBCP) პროგრამების კოორდინატორი

დავით კბილაშვილი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამის CAS კოორდინატორი

ქეთი გურამიშვილი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის საბაზო საფეხურის SA კოორდინატორი

ნანა ფაცია - MYP პერსონალური პროექტებისა და ATL კოორდინატორი

თინა გუგუშვილი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის დაწყებითი საფეხურის (PYP) კურიკულუმის კოორდინატორი

ნათია თევზაძე - ამერიკული უმაღლესი სკოლის აკადემიური დეკანი

ანა ჩახნაშვილი - ამერიკული უმაღლესი სკოლის დეკანის მოადგილე

მარიამ ხატიაშვილი - ამერიკული უმაღლესი სკოლის მოსწავლეთა საზოგადოებრივი ჩართულობის კოორდინატორი

მაია გოგოლაძე - ქართული პროგრამის საშუალო საფეხურის კოორდინატორი

ინგა თოლორაია - ქართული პროგრამის დაწყებითი და საბაზო საფეხურის კოორდინატორი

ანა სახაროვა - ქართული პროგრამის ინგლისური ენის სწავლების კოორდინატორი

მრჩეველი საუნივერსიტეტო ორიენტაციის საკითხებში

მიღებისა და ჩარიცხვის სამსახურის გუნდი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი

ნინო გოგილაშვილი - ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ჟანა ქოიავა - მთავარი იურისტი

ნინო ლორია - მიღების ადმინისტრირების, მარკეტინგისა და კომუნიკაციის სამსახურის მენეჯერი

ვახტანგ ჭეიშვილი - ადმინისტრაციული მენეჯერის თანაშემწე

სოფო ლობჟანიძე - მრჩეველი განათლების ხარისხის საკითხებში

ნანა ივანიძე - მრჩეველი ავტორიზაციისა და გამოცდების საკითხებში

ელისო ჭელიშვილი - მოსწავლეთა კეთილდღეობის სამსახურის ხელმძღვანელი

მარინა მელიქიძე - მოსწავლეთა დახმარების ცენტრის მენეჯერი

მარინა ჭელიძე - PYP & MYP საფეხურების ადმინისტრაციული პროცესების მართვის მენეჯერი

ქეთევან ნაჭყებია - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ნინო კუსრაშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სოციალური მედიის მენეჯერი

ნინო კაკაბაძე - მთავარი ბუღალტერი

ადმინისტრაციული გუნდი

ტექნიკური მხარდაჭერის გუნდი

ადმინისტრაციული ასისტენტი

ხელმძღვანელი აკადემიური გუნდი

მასწავლებელთა მხარდაჭერის გუნდი