მმართველი გუნდი

ხელმძღვანელი მმართველი გუნდი

სამეთვალყურეო საბჭო

აკადემიური დირექტორი

მოსწავლეთა მხარდაჭერის გუნდი

პროგრამის ხელმძღვანელები

კანცლერი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელები

პროგრამის კოორდინატორები

ნათია თევზაძე - ამერიკული უმაღლესი სკოლის აკადემიური დეკანი

რამაზ სართანია - საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლო (IBDP) და კარიერული (IBCP) პროგრამების კოორდინატორი

თინა გუგუშვილი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის დაწყებითი საფეხურის (PYP) კურიკულუმის კოორდინატორი

მაია მელიქიშვილი - ქართული პროგრამის საშუალო საფეხურის (IX-XII კლასი) კოორდინატორი

მარინა მელიქიძე - ქართული პროგრამის საბაზო საფეხურის (VI-VIII კლასი) კოორდინატორი

ინგა თოლორაია - ქართული პროგრამის დაწყებითი საფეხურის (I-V კლასი) კოორდინატორი

ანა სახაროვა - ქართული პროგრამის ინგლისური ენის სწავლების კოორდინატორი

დავით კბილაშვილი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამის CAS კოორდინატორი

ქეთი გურამიშვილი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის საბაზო საფეხურის SA კოორდინატორი

ნანა ფაცია - MYP პერსონალური პროექტებისა და ATL კოორდინატორი

ნანა მუქერია - ამერიკული უმაღლესი სკოლის მოსწავლეთა საზოგადოებრივი ჩართულობის კოორდინატორი

მაკა მელიქიძე - კლასგარეშე აქტივობების კოორდინატორი

მრჩეველი საუნივერსიტეტო ორიენტაციის საკითხებში

მიღებისა და ჩარიცხვის სამსახურის გუნდი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი

ადმინისტრაციული გუნდი

ტექნიკური მხარდაჭერის გუნდი

ადმინისტრაციული ასისტენტი

ხელმძღვანელი აკადემიური გუნდი

მასწავლებელთა მხარდაჭერის გუნდი